AFA FÖRSÄKRING

plats                Stockholm                   

år                     2019-2021         

beställare       AFA Sjukförsäkringsaktiebolag 

area                10 500 m2

foto                 Tomas Persbeck

        

AFA FÖRSÄKRING

AFA Försäkring administrerar de kollektivavtalade sjuk- och arbetsskade-försäkringarna. Vi har ansvarat för ombyggnad och inredning av deras kontors- och konferensdelar mitt i Stockholms city. Stort fokus har legat på 

hållbarhet och återbruk i allt från byggnadsdelar till lös inredning. 

Nu behöver de ett mer flexibelt kontor anpassat efter dagens arbetssätt och teknik och som lätt kan ställas om till framtida behov. Det uttalade miljö-perspektivet har inneburit en varsamhet i rivning och återanvändande av byggnadsdelar. Den fasta belysningen i undertaken har byggts om från lysrör till LED. Befintlig lös inredning har återanvänts och renoverats.

Ny inredning har fokus på miljöklassade, närproducerade och högkvalitativa möbler och har valts för att gynna cirkularitet i framtiden. 

Fastigheten siktar mot certifiering Miljöbyggnad Silver.

Stor vikt har även lagts vid akustik, ergonomi, och belysning.

Vi har  arbetat med ljusdesign i inredningsprojektet, specialritat möbler, fast inredning och arbetat med den grafiska formen på glaspartiernas foliering.

Inslaget av trä är påtagligt och ger interiören värme och omhändertagande.

Resultatet är ett modernt, mänskligt kontor med stor omsorg om detaljer.