LO-BORGEN

Landsorganisationen i Sverige, LO, är en paraplyorganisation av fackliga arbetstagarorganisationer knutna till arbetarrörelsen i Sverige. Sedan 1926 huserar den i LO-borgen vid Norra Bantorget i Stockholm. Vi har ansvarat för  upprustningen av Plenisalen och de intilliggande konferensdelarna.

Projektet har inneburit en ombyggnation och inredning av plenisalen och de närmast tillhörande rummen som hallar, lobby, servering, pausrum och VIP-rum. Här visas även utställningar av arbetarkonst.

Tanken har varit att föra ner känslan av "Borgen" ner till källarplanet och ge den en identitet som LOs alla förbund kan känna stolthet över.

Visionen om social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet liksom generositet och solidaritet skall kännas här.

Den akustiska panelen i plenisalen är en stiliserad tolkning av arbetarrörelsens fanor och stänger.

Ny teknik och ny belysning har lyft plenisalen och de intilliggande rummen.

Här har vi även varit ljusdesigners och bland annat tagit fram en för LO specialritad belysningsarmatur. Projektet utfört genom Tillsammans ark.

 - Fler bilder kommer när pandemirestriktionerna hävts!

LO PLENISAL

plats               Stockholm 

år                    2019-2020

area                ca 1000 m2

beställare      LO  
foto                 Devis Bionaz